ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 2 - 11 เมษายน 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 635 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 1 เม.ย. 2567
📢ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประเภทของพนักงานจ้าง
📌พนักงานจ้างตามภารกิจ
👤ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จำนวน 1 อัตรา
👤ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
📌พนักงานจ้างทั่วไป
👤พนักงานดับเพลิง(สำนักปลัด) จำนวน 2 อัตรา
🗓เปิดรับสมัครวันที่ 2 - 11 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3941-8498-9 ต่อ 2
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A