วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 85 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 1 ก.ค. 2567
“รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด”
ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567
.
ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พบเบาะแสสามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐเข้าไปดำเนินการ หรือแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386
 
 
 
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A