นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2566

ประกาศ ณ วันที่ : 14 ธ.ค. 2565
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000