รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ : 12 พ.ค. 2565
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A