ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 2566

ประกาศ ณ วันที่ : 17 ก.พ. 2566
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000