ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลำดับ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
21 25 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเทศบาลซอย 15 ประจำปีงบประมาณ 2564
22 9 ส.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเทศบาลซอย 15 ประจำปีงบประมาณ 2564
23 2 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการขยายสะพานเพนียด ประจำปีงบประมาณ2564
24 25 ก.พ. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร สายแยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล ประจำปีงบประมาณ 2564
25 25 ก.พ. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564
26 22 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564
27 11 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร สายแยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล ประจำปีงบประมาณ 2564
28 15 ม.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน โครงการขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร สายแยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล ประจำปีงบประมาณ 2564
29 5 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร สายแยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการทั้งหมด 29 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000