ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลำดับ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
21 1 ก.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
22 4 ส.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ราคากลางท่อส่งน้ำ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส : 02010019)
23 19 พ.ค. 2565 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขยายสะพานเพนียด
24 18 พ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า
25 2 พ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อรถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า
26 23 พ.ย. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565
27 5 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565
28 20 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ปีงบประมาณ 2565
29 20 ต.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565
30 16 ต.ค. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเทศบาลซอย 15 ประจำปีงบประมาณ 2564
31 30 ก.ย. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการขยายสะพานเพนียด ประจำปีงบประมาณ 2564
32 24 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเทศบาลซอย 15 ประจำปีงบประมาณ 2564
33 17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการขยายสะพานเพนียด ประจำปีงบประมาณ 2564
34 25 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเทศบาลซอย 15 ประจำปีงบประมาณ 2564
35 9 ส.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเทศบาลซอย 15 ประจำปีงบประมาณ 2564
36 2 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการขยายสะพานเพนียด ประจำปีงบประมาณ2564
37 25 ก.พ. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร สายแยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล ประจำปีงบประมาณ 2564
38 25 ก.พ. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564
39 22 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564
40 11 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร สายแยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการทั้งหมด 42 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000