ประกาศต่างๆ ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ลำดับ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
61 7 เม.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
62 7 เม.ย. 2566 ประกาศสำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
63 7 เม.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8
64 5 เม.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7
65 5 เม.ย. 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
66 29 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6
67 10 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
68 9 มี.ค. 2566 ประกาศสภา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปี พ.ศ.2566
69 9 มี.ค. 2566 ประกาศสภา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
70 8 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5
71 1 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
72 28 ก.พ. 2566 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
73 27 ก.พ. 2566 การควบคุมป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด ปี 2566 จังหวัดจันทบุรี
74 24 ก.พ. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4
75 13 ก.พ. 2566 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2565
76 20 ม.ค. 2566 การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน
77 19 ม.ค. 2566 การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
78 17 ม.ค. 2566 การดำเนินการการระวังชี้และรับรองเขตที่ดินในพื้นที่
79 10 ม.ค. 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
80 30 ธ.ค. 2565 ประกาศสำนักทะเบียน เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการทั้งหมด 149 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000