e-Service

บริการรูปแบบออนไลน์

Q & A

ถามตอบทุกข้อสงสัย

ร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงความเห็น

การรับฟังความคิดเห็นประชาชน

สายตรง

ต่อสายตรงถึงผู้บริหาร

ข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

โครงการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ด้วยการวิ่ง - เดิน สะสมระยะทาง 330 กม. ผู้สูงอายุ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566

โครงการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ด้วยการวิ่ง - เดิน สะสมระยะทาง 330 กม. ผู้สูงอายุ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566

วันนี้ (2 ธ.ค. 66) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกกำลังกาย

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

วันนี้ (1 ธ.ค. 66) เวลา 10.00 น. ณ วัดดอนตาล ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิด

พิธีทำบุญตักบาตรของชุมชนที่ 8 พลับพลา – เกาะรงค์ ภายใต้โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 ชุมชนที่ 8 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

พิธีทำบุญตักบาตรของชุมชนที่ 8 พลับพลา – เกาะรงค์ ภายใต้โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 ชุมชนที่ 8 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วันนี้ (27 พ.ย. 66) ที่ ศาลาหกเหลี่ยม หมู่บ้านเพชรดาวเรือง นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรของชุมชนที่ 8 พลับพลา - เกาะรงค์

ประกาศต่างๆ ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วีดีทัศน์

QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย (EIT)
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000