ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดจันทบุรี

ประกาศ กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดจันทบุรี

ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดไฟป่า และงดจุดไฟเผาบริเวณใกล้เคียงรวมถึงในเขตพื้นที่อนุรักษ์

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 9

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 9

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม

รายการทั้งหมด 73 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A